ACS - 5550 
Hasta yatakbaşı çağrı ünitesi, hasta odalarından hemşire çağrılmasını sağlayan şık tasarımlı akıllı ünitelerdir. Bu ünitelere farklı tipte elsetleri ve hasta monitörizasyon cihazları bağlanabilir. Acil çağrısı yapmayı ve servis veren hemşirenin çağrıyı sonlandırmasını sağlayan tuş takımı bulunur.